RADIONICA „Aktivno učešće mladih u kreiranju lokalnih politika zapošljavanja mladih”

RADIONICA  „Aktivno učešće mladih u kreiranju lokalnih politika zapošljavanja mladih”

U trećoj fazi realizacije projekta „Učešće omladinskog civilnog sektora u kreiranju politika zapošljavanja mladih“ koji je finansijski podržala organizacija Solidar Suisse , Razvojni biznis centar Kragujevac  održao je tri radionice u  Kragujevcu, Kraljevu i Gornjem Milanovcu sa predstavnicima omladinskih organizacija, Kancelarija za mlade, Saveza za mlade,  mladim preduzetnicima, studentima, nezaposlenima u cilju identifikovanja  načina za izbor legitimnog prestavnika, koji će zastupati interese mladih u okviru  novoformiranih Lokalnih saveta  za zapošljavanje  u sve tri pomenute opštine. Za učesnke radionica ovo je bila prilika da predlože moguća rešenja za razvijanje optimalnih modela za izbor predstavnika i njihovo adekvatno uključivanje u proces rada Lokalnih saveta za zapošljavanje i da se na taj način afirmiše aktivno učešće mladih u donošenju odluka u okviru procesa kreiranja politika za zapošlajavanje na loklanom nivou.

Kao rezultat konsultativnog rada sa mladima, predloženi su modeli I mehanizmi povezivanja mladih sa Lokalnim savetima za zapošljavanje, gde je na predlog mladih usvojen put izbora legitimnog predstavnika mlade osobe koja će zastupati interese mladih u LSZ na lokalnom nivou.

Pored preporuka za unapređenje rada Lokalnog saveta za mlade I drugih organizacija za mlade, definisane su i prepoznatljive osobine mladog lidera. Da je: zaposlen, zainteresovan, elokventan, obrazovan, informisan o preoblemima, kulturan, zagovara/brani potrebe mladih i predlaže nova rešenja.

20150518_103224 IMG_2466 IMG_3687 (1)

Leave a Reply