Razvijena web platforma sa prezentacijom pilot oblasti i agro ekoloških praksi u okviru projekta ECOVINEGOALS

Razvijena web platforma sa prezentacijom pilot oblasti i agro ekoloških praksi u okviru projekta ECOVINEGOALS

Projektni partner iz Crne Gore – Opština Bar, izradila je web platformu na kojoj su na veoma originalan i praktičan način, u formi mape prezentovane sve projektne pilot oblasti sa svojim osobenostima u pogledu vinogradarstva. Na platformi su takođe po pilot oblastima predstavljene najzastupljenije i najkorisnije Agro ekološke prakse koje se primenjuju u vinogradima i oko njih. U skladu sa ključnim ciljem projekta, uz doprinos svih partnera na projektu, sastavljena je lista od 29 najboljih praksi za prelazak sa intenzivnog na agroekološki sistem upravljanja vinogradarstvom. Odabrane prakse se primenjuju u najmanje jednoj od studijskih oblasti projektnih partnera. Spisak nije konačan, već je samo indikativan. Detaljna prezentacija agroekološke prakse dostupna je na web platformi sa ciljem širenja i primene praksi u vinogradima na drugim lokacijama.

Pozivamo vas da istražite web platformu sa pilot oblastima i Agro ekološkim praksama na projektu ECOVINEGOALS na https://ecovineroads.com/

 

 

 

 

 

Projekat se finansira iz trans nacionalnog Interreg V-B Jadransko-jonskog programa saradnje –Adrion. Projekat je okupio deset partnera i devet pridruženih partnera iz Italije, Slovenije, Srbije, Grčke i Crne Gore sa osnovnom idejom da se zaštite vinogradarske regije primenom održivih modela vinogradarstva. Nosilac projekta je Razvojna agencija VEGAL iz Italije. Razvojni biznis centar Kragujevac je odgovorni partner za implementaciju projektnih aktivnosti u Srbiji, u saradnji sa Udruženjem vinara Šumadije i Opštinom Topola.

Leave a Reply