NAS TIM

RAZVOJNI BIZNIS CENTAR KRAGUJEVAC

marija-150x150

Marija Stojadinovic
Direktor
Kratka radna biografija
Tel: +381 (0)34 209 076
Mob: +381 (0)63 646 252
e-mail: m.stojadinovic@rbcentar.org

 

nemanja-150x150

Nemanja Jovicic
Zamenik direktora
Kratka radna biografija
Tel: +381 (0)34 209 076
Mob: +381 (0)69 606 952
e-mail: n.jovicic@rbcentar.org

 

zorica-150x150

Zorica Mitrovic
Saradnica zadužena za finansije
Kratka radna biografija
Tel: +381 (0)34 209 076
e-mail: z.mitrovic@rbcentar.org

 

danijela1-150x150

Danijela Dimitrijevic
Saradnica zadužena za finansije
Kratka radna biografija
Tel: +381 (0)34 209 076
e-mail: d.dimitrijevic@rbcentar.org