O NAMA

O Razvojnom biznis centru Kragujevac

Razvojni biznis centar Kragujevac je neprofitna organizacija koja se bavi lokalnim društveno-ekonomskim razvojem. Postoji od 2010. godine, kada je tim, formiran tri godine ranije, od strane holandske organizacije SPARK, na realizaciji velikog regionalnog četvorogodišnjeg projekta “Mreža Biznis Start-Up Centara u Jugoistočnoj Evropi“, odlučio da osnuje lokalno udruženje građana, po završetku pomenutog projekta.

Danas, Razvojni biznis centar Kragujevac je postao cenjena organizacija, sa kvalitetnim timom pojedinaca, koji imaju respektabilno iskustvo i dokazanu ekspertizu na pripremi i realizaciji razvojnih projekata u oblasti lokalnog socio-ekonomskog razvoja, a posebno zapošljavanja i preduzetništva mladih i drugih ranjivih grupa, razvoja ljudskog kapitala u Srbiji, konkurentnosti ljudskih resursa i privrede u okruženju. Jezgro organizacije čini profesionalan, posvećen i pouzdan tim od 4-oro zaposlenih. Organizacija takođe ima i široku mrežu saradnika – eksperata – lokalnih i regionalnih stručnjaka iz različitih oblasti poslovanja.

Projekti, aktivnosti i usluge Razvojnog biznis centra Kragujevac usmerene su dominantno na:

  • Neformalno obrazovanje u oblasti poslovnih i preduzetničkih veština i povećanje kapaciteta za zapošljivost, zapošljavanje/samozapošljavanje mladih i drugih ranjivih grupa (žene, osobe sa invaliditetom, Romi, migranti, mladi i žene iz ruralnih sredina, …);
  • Pružanje konsultantskih usluga u oblasti pripreme i implementacije predloga projekata, monitoringa i evaluacije, pokretanja i razvoja biznisa, razvoja ljudskih resursa, razvoja malih i srednjih preduzeća i
  • Jačanje kapaciteta, podsticanje dijaloga i povezivanje lokalnih stejkholdera – civilnog, javnog i biznis sektora, kroz: edukacije, konsalting, organizaciju javnih događaja, skupova razmene, podršku pripremi i implementaciji partnerskih projekata.

Takođe bavimo se i uticanjem na lokalne i nacionalne politike, posebno u oblasti zapošljavanja  socio-ekonomskog razvoja, kroz projekte zagovaranja, pripremu analiza i izveštaja, podsticanja dijaloga na lokalnom nivou, te aktivnog učešća, kroz rad radnih grupa i tela, u kreiranju politika i donošenju odluka na lokalnom i nacionalnom nivou, a od značaja za održivi socio-ekonomski razvoj i socijalno uključivanje.

Podršku u realizaciji projekata pružaju nam različiti donatori: Evropska unija – Delegacija Evropske unije u R. Srbiji, Kancelarija Evropske unije na Kosovu, Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu, Ministarstvo omladine i sporta R. Srbije, OEBS, švajcarska organizacija Solidar Suisse SLA – kancelarija u Beogradu, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade R. Srbije, Švajcarska agencija za razvoj i saradnju, Kancelarija za saradnju sa civilnim sektorom Vlade R. Srbije.

Među našim klijentima nalaze se: OEBS, USAID/DAI program, Grupa 484, Fiat Automobili Srbija, GDI GIS Data Beograd, kompanija Sunce Marinković, SPARK Priština, Biznis servis centri u Štrpcu i Novom Brdu.

U realizaciji naših projekata ostvarujemo saradnju sa relevantnim lokalnim akterima: lokalnim samoupravama, srednjim stručnim školama, fakultetima, Nacionalnom službom za zapošljavanje, preduzećima, Regionalnim razvojnim agencijama, Privrednim komorama, Lokalnim savetima za zapošljavanje, Privrednim savetima, kancelarijama za mlade, civilnim sektorom, …

U partnerstvu sa kompanijom Sunce Marinković, ponosno delimo Evropsku nagradu za društveno odgovorno poslovanje, koja se dodeljuje kompanijama za saradnju sa civilnim sektorom, a za projekat ‘’Moje veštine, moja šansa’’, čiji cilj je bio povećanje zapošljivosti mladih sa invaliditetom.

Od 2014. godine, članica smo IKT Klastera Centralne Srbije.

Najvažniji projekti na kojima je naš tim radio i/ili još uvek radi.

Statut Razvojnog biznis centra Kragujevac možete preuzeti ovde.

Capability statement Razvojnog biznis centra Kragujevac možete preuzeti ovde.

Portfolio Razvojnog biznis centra Kragujevac možete preuzeti ovde.