RBC podržava nove preduzetnike i preduzetnice na njihovom preduzetničkom putu

RBC podržava nove preduzetnike i preduzetnice na njihovom preduzetničkom putu

Razvojni biznis centar Kragujevac od 2018. godine uključen je u realizaciju evropskog programa Erasmus za mlade preduzetnike (Erasmus for Young Entrepreneurs), kao kontakt tačka za Srbiju. Reč je o programu međunarodne razmene, koji pruža priliku novim ili potencijalnim preduzetnicima da putuju i uče od iskusnih preduzetnika o vođenju biznisa. Ove godine, program proslavlja 10 godina postojanja! Tokom prethodnih 10 godina realizovano je čak 7000 razmena u kojima je učestvovalo čak 14.000 preduzetnika i preduzetnica! Program se provodi se na teritoriji zemalja učesnica, i to: 28 zemalja EU, Albanije, Jermenije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Islanda, Crne Gore, Moldavije, Srbije, Turske i Ukrajine.

Od 2018. godine do sada Razvojni biznis centar omogućio je međunarodnu razmenu za 8 mladih preduzetnika i preduzetnica, iz Srbije. Oni su se povezali sa mentorima, iskusnim preduzetnicima iz Portugala, Španije, Holandije, Slovenije. Pored toga, posredstvom RBC-a, 2-oje mladih preduzetnika iz Evrope boravilo je i boravi u Srbiji, kod naših iskusnih preduzetnika, mentora. Jedan mladić iz Grčke bio je na razmeni u Beogradu, kod našeg iskusnog preduzetnika iz oblasti turizma, a drugi mladić iz Velike Britanije, trenutno boravi u Nišu, gde sa svojim mentorom, iskusnim preduzetnikom i osnivačem NVO Eneca, razvija sopstvenu biznis ideju.

Novim preduzetnicima i preduzetnicama početnicima Program pruža priliku da razviju svoj biznis, izgrade nove poslovne kontakte u Evropi, uspostave mrežu potencijalnih partnera i saradnika, ispitaju inostrana tržišta, razviju i unaprede preduzetnička znanja i veštine. Sa druge strane iskusnim preduzetnicima program donosi mogućnost da se povežu sa mladim, kreativnim, preduzimljivim ljudima, koji imaju ideje, inicijativu i znanje, koje mogu staviti na raspolaganje svojim domaćinima, mentorima.

Naše dosadašnje iskustvo sa programom je odlično. Svi učesnici razmena bili su veoma, veoma zadovoljni. Jedan od svežih primera je naša mlada i ambiciozna preduzetnica Milica, iz Kragujevca, koja je trenutno na razmeni u Portugalu, u organizaciji Geo Clube. Njen host, domaćin, zove se Carlos. Milica tamo boravi već 2.5 meseca. Za ovo vreme upoznala je veliki broj novih saradnika, stekla nove prijatelje, prošla više treninga, i sama radila kao voditelj radionica i trener. Aktivno je uključena u evropske projekte, na kojima trenutno radi njen mentor. Kroz rad na ovim projektima, razvija svoje veštine upravljanja projektima i stiče dragoceno znanje o Evropskim fondovima i mogućnostima za finansiranje društveno značajnih inicijativa u Srbiji. Sa svojim mentorom Carlsom redovno razgovara o sopstvenom biznisu, koji je započela u Srbiji i zajedno sa njim pravi strategiju, kako svoj biznis www.miaconsulting.rs dalje da razvije i učini ga održivim.

Pored Milice, tu je i Strahinja, takođe iz Kragujevca, mladić, koji je pokrenuo sopstveni biznis u oblasti konsaltinga i marketinga https://www.proman.rs/sr . Strahinja je 3 meseca boravio na razmeni u Sloveniji. Njegov domaćin bio je Iztok Petek, koji vodi Luksemburško-slovenački biznis klub u Ljubljani. Strahinja je tokom 3 meseca boravka imao priliku da upravlja timom praktikanata i na taj način razvija svoje organizacione i menadžerske sposobnosti, učestvovao na brojnim radionicama i meet-up-ovima u Sloveniji i uspostavio vredne kontakte sa organizacijama, koje su u međuvremenu postale njegovi klijenti. Po završenoj razmeni postao je član Savetodavnog odora Luksemburško-slovenačkog biznis kluba, sa kojim je nastavio uspešnu saradnju i po povratku u Kragujevac.

Milica i Strahinja samo su jedni od naših 8 sjajnih, mladih preduzetnika, koji su se hrabro otisnuli u preduzetničke vode i na svom putu mudro odlučili da potraže pomoć i podršku iskusnih preduzetnika iz Evropske unije. Iskreno se nadamo da će ovakvih vrednih i preduzimljivih pojedinaca, koji vole preduzetnitštvo i pronašli su svoj profesionalni izazov u pokretanju i razvoju sopstvenog posla, biti još, i da ćemo biti u prilici da im pružimo našu podršku u pronalaženju pravih mentora i domaćina iz drugih zemalja Evrope.

Razvojni biznis centar Kragujevac – RBCKG (www.rbcentar.org) je uključen u program Erasmus za mlade preduzetnike, kao deo evropskog konzorcijuma na projektu StartUp 2, u kome učestvuje ukupno 8 organizacija, iz 8 zemalja Evrope: Italija, Finska, Španija, Francuska, Portugal, Velika Britanija, Srbija i Letonija, u okviru 10. ciklusa programa. Na svim dosadašnjim praćenjima i evaluacijama realizacije 10. ciklusa programa, konzorcijum Start-Up 2 bio je najbolje rangiran, na listi od 13 konzorcijuma.

Svi zainteresovani novi/potencijalni preduzetnici i domaćini, iskusni preduzetnici mogu kontaktirati RBC putem telefona 063/646-252, 069/606-952 i 034/502-557 ili putem e-adresa m.stojadinovic@rbcentar.org i n.jovicic@rbcentar.org da se prijave i postanu deo velike Erasmus for Young Entrepreneurs porodice.

Leave a Reply