REZULTATI JAVNOG POZIVA - PROJEKAT ’’PODRŠKA ZAPOŠLJAVANJU MLADIH U DRVNOJ INDUSTRIJI’’

REZULTATI JAVNOG POZIVA - PROJEKAT ’’PODRŠKA ZAPOŠLJAVANJU MLADIH U DRVNOJ INDUSTRIJI’’

Javni poziv za Program podrške povećanju zapošljivosti i zaposlenosti mladih u drvo-prerađivačkom realizovan je u okviru projekta ’’Podrška zapošljavanju mladih u drvnoj industriji’’, koji sprovodi Razvojni biznis centar  u partnerstvu sa: Drugom tehničkom školom Kragujevac i tri preduzeća: Tara Concept, Blažeks i Jelofina, a uz finansijsku podršku švajcarske organizacije Solidar Suisse Swiss Labor Assistance / SLA.

Na poziv, raspisan u periodu 12/09-27/09/2016 prijavilo se 17 mladih, uzrasta 18 do 30 godina starosti, iz Kragujevca. Komisija za izbor kandidata, koju je delegirao Razvojni biznis centar Kragujevac, izvršila je selekciju, na osnovu uvida u radne biografije, intervjua sa pozvanim kandidatima, te testiranja kandidata, a vodeći računa o uslovima i kriterijumima defininisanim javnim pozivom. Odbrano je 13 kandidata/kinja.

Svi izabrani kandidati/kinje uključeni su u program obuke za osvežavanje stručnih, tehničkih znanja za profile: stolar, tehničar za oblikovanje nameštaja i enterijera, tehničar finalne obrade drveta, tehničar primarne obrade drveta. Obuka traje 5 radnih dana, ukupno 30 sati, nakon čega će 6 najboljih kandidata/kinja biti upućeno na radnu praksu u trajanju od 6 nedelja u jedno od tri partnerska preduzeća: Tara Concept, Blažeks i Jelofina.

Zahvaljujemo se svima koji su aplicirali, na iskazanom interesovanju za program.

Izabranim kandidatima/kinjama želimo da uspešno završe predstojeće obuke i na najbolji mogući način iskoriste priliku za stručnu, radnu praksu i neposredni kontakt sa poslodavcima.

Listu izabranih kandidata možete preuzeti OVDE.

Leave a Reply