REZULTATI KONKURSA ZA PROGRAM PODRŠKE ZAPOŠLJAVANJU MLADIH U METALO-PRERAĐIVAČKOM SEKTORU

REZULTATI KONKURSA ZA PROGRAM PODRŠKE ZAPOŠLJAVANJU MLADIH U METALO-PRERAĐIVAČKOM SEKTORU

Javni poziv za Program podrške zapošljavanju mladih u metalo-prerađivačkom sektoru realizovan je u periodu 31/10/2016 – 15/11/2016, u okviru projekta „Lokalna partnerstva za zapošljavanje mladih 2„, koji sprovodi Razvojni biznis centar Kragujevac, uz podršku Grada Kragujevca.
Na konkurs se prijavilo 39 mladih, uzrasta 18 do 30 godina starosti.

Komisija za izbor kandidata je, na osnovu prispelih prijava, obavljenog testiranja i intervjua, donela odluku o izboru kandidata/kinja za prvi deo programa podrške – obuku. Izabrano je ukupno 20 kandidata. Preuzmite listu izabranih kandidata za program obuke.

Program obuke će biti realizovan tokom decembra 2016, počev od 07.12.2016 u 14h u Politehničkoj školi (Nova zgrada, sale 68 i 72). Sastoji se iz stručne, tehničke obuke, koja traje 8 radnih dana, nakon čega sledi testiranje i 3 radna dana obuke iz veština timskog rada i komunikacije. Po završetku programa obuke, 12 najboljih kandidata/kinja biće uključeno u program šestonedeljne radne prakse u jednoj od tri partnerske kompanije.

Leave a Reply