REZULTATI OBUKE ZA MLADE - PODRŠKA ZAPOŠLJAVANJU MLADIH U DRVNOJ INDUSTRIJI

REZULTATI OBUKE ZA MLADE - PODRŠKA ZAPOŠLJAVANJU MLADIH U DRVNOJ INDUSTRIJI

U okviru projekta „Podrška zapošljavanju mladih u drvnoj industriji, koji sprovode Razvojni biznis centar Kragujevac i partneri: Politehnička škola, kompanije Tara concept, Blažeks i Jelofina, uz podršku švajcarske organizacije Solidar Suisse, kancelarija u Beogradu, završen je program obuke za mlade drvo-prerađivačkih profila. Program obuke, namenjen osvežavanju stručnih znanja, pripremljen je i realizovan u partnerstvu sa Drugom tehničkom školom, u periodu 13/10 – 24/10/2016. Za program obuke izabrano je 13-oro mladih, od kojih je njih 10 obuku završilo. Dva kandidata su odustala na samom početku obuke, a jedan kandidat u toku obuke. Prema polu, od njih 10-oro, koji su završili, 6 je bilo mladića i 4 devojke.

Uspeh na obuci bio je uslov za dalju kvalifikaciju najboljih 6 na program radne prakse u partnerske kompanije. Na obuci su se ocenjivali sledeći aspekti:

– tehničko, stručno znanje, na završnom testiranju,

– praktičan rad tokom obuke i

– ponašanje, komunikacija i motivacija kandidata/kinja.

Bilo je moguće osvojiti maksimalno 100 bodova, od čega na testiranju 70, na snalaženju u praktičnim zadacima 10, a za ponašanje, komunikaciju i motivaciju maksimalno 20. Kandidati su ocenjeni od strane predavača i o svima su sačinjeni izveštaji, na osnovu kojih je pripremljena rang lista kandidata.

Svi kandidati/kinje, koji su završili obuku, dobiće potvrdu o završenoj obuci.

Od 10-oro polaznika/ca, 6-oro najboljih (3 devojke i 3 mladića) plasiralo se za šestonedeljnu radnu praksu u partnerskim kompanijama (Tara concept, Jelofina i Blažeks). Radna praksa biće realizovana u novembru, a o tačnom datumu i rasporedu po kompanijama kandidati/kinje, koji su se kvalifikovali, biće obavešteni usmenim putem. U svaku kompaniju biće upućeno po dvoje mladih na praksu.

Rang listu kandidata/kinja možete preuzeti OVDE.

Ovom prilikom čestitamo svim polaznicima/ama na završenoj obuci. Takođe, posebno želimo da čestitamo najboljima, koji će krenuti na radnu praksu u kompanije. Svim kandidatima/kinjama želimo puno uspeha u daljem radu i profesionalnim planovima.

Verujemo i nadamo se da je obuka, koju su prošli, mladima pomogla da osveže i unaprede svoja stručna i tehnička znanja, kao i da unaprede veštine komunikacije i timskog rada, što su sve važni  preduslovi za buduće zapošljavanje i kvalitetno obavljanje posla, u skladu sa zahtevima poslodavca.

Leave a Reply