STIGLI SMO DO SAME ZAVRŠNICE I BORBE ZA I MESTO – HAJDE DA SE SPREMIMO ZA PREDSTOJEĆE KONKURSE – 7. DEO

STIGLI SMO DO SAME ZAVRŠNICE I BORBE ZA I MESTO – HAJDE DA SE SPREMIMO ZA PREDSTOJEĆE KONKURSE – 7. DEO

Pitanja koja postavljaju poslodavci

Pripremili smo se, stigli na vreme do početka intervjua i predstavili se poslodavcu. Hajde sada da se spremimo I predpostavimo koja nas pitanja mogu dočekati na intervjuu.

Postoji nekoliko parametara koji su poslodavcu jako bitni I na osnovu kojih će se rukovoditi u razgovoru sa vama. Ti parametri se odnose na to: koje su to vaše sposobnosti, da li posedujete neophodne veštine, iskustvo i koji je vaš motiv prijavljivanja na određenu poziciju. Da li posedujete: entuzijazam, kreativnost, komunikativnost, da li ste sardljivi, a sve u cilju kako I koliko se možete uklopiti u kompaniju.

Razmislite o sledećim pitanjima:

Recite nam nešto o sebi – pozitivan utisak će te ostaviti samo sa sigurnim I samouverenim stavom, ali I ne sa prenaglašenim samopouzdanjem

Zašto želite da radite upravo posao za koji ste aplicirali i zašto želite da radite u našoj kompaniji? – potrebno je da pokažete vaše iskustvo I veštine, kroz primere, a sa naglaskom da ste spremni da ih još više razvijete I pokažete bolje rezultate

 Koje su vaše slabosti? – iskoristite priliko da predstavljanjem vaših slabosti, predstavite I vaše dobre strane sa kojima ćete vaše slabosti pretvoriti u prednosti

Zašto ste napustili prethodni posao? – uvek se fokusirate na vašu želju za dodatnim učenjem I radu

Kada ste bili najzadovoljniji na prethodnom poslu? – dobro je da uvek izložite neki konkretan primer

Koji su Vaši ciljevi u karijeri? – potrebno je da vaša dostignuća povežete sa ciljevima pozicije za koju ste konkurisali

Zašto bismo angažovali vas, a ne nekoga od ostalih kandidata? – pravi je momenat za predstavljanjem vašeg radnog iskustva, vaše jedinstvene energije i vaše orginalnosti u predlozima za unapređenje rada, upravo će vas to izdvojiti

Provokativna pitanja, koja se mogu odnositi na prethodni otkaz, ili loša iskustva iz prethodnog radnog okruženja – od vas se traži: diplomatičnst, smirenost, objektivnost i iskrenost; nikada ne trebate nikoga ogovarati, lagati, niti davati suviše komentara

Šta znate o našoj organizaciji? – važno je da poslodavcu pokažete vašu prethodnu informisanost o ciljevima organizacije, ljudima, istorijom razvoja i poslovnom klimom koju organizacija neguje

Koliku platu očekujete? – sasvim je u redu, i poželjno, da predložite raspon iznosa očekivane zarade i naglasite da je to stvar mogućeg dogovora;

Šta očekujete od posla? – odgovori neka budu kratki sa naglaskom na razumevanju na količini odgovornosti koja ta pozicija nosi

Vaša biografija nam govori da ste Vi možda prekvalifikovani za ovu poziciju? – može vam se desiti da poslodavac proceni vaše znanje i veštine iznad potrebnih za poziciju za koju ste se prijavili; akcenat stavljate na dugoročnu saradnju, iskažite želju za dobijanjem mogućnosti  da se pokažete i da time očekujete nove mogućnosti u kompaniji u kojoj ste aplicirali

Stigli smo do trenutka kada ste vaše obaveze izvršili i to na način koji je jedinstven za vas!

Poslodavac vas je obavestio da je sa pitanjima završio. Da biste pokazali da ste više nego sigurni da želite posao, da ste bolji od drugih kandidata i da dobro poznajete i cenite sebe, svoje sposobnosti i znanje –  krenite u postavljanje pitanja poslodavcu J!

#OstaniteKodKuće, razmišljajte o potencijalnim odgovorima na prethodno izlistana pitanja, a mi ćemo spremiti pitanja koja vi možete postaviti poslodavcu.

Leave a Reply