Studijska poseta u okviru projekta „Podsticanje ruralnog turizma za održivi lokalni ekonomski razvoj“

Studijska poseta u okviru projekta „Podsticanje ruralnog turizma za održivi lokalni ekonomski razvoj“

U okviru projekta „Podsticanje ruralnog turizma za održivi lokalni ekonomski razvoj“, Razvojni biznis centar Kragujevac, sa partneri ma – Grad Kragujevac i Gradska turistička organizacija,I sa predstavnicima domaćinstava koja se bave seoskim turizmom a koja su učesnici jednogodišnjeg projekta,posetio je etno selo Latkovac.

Šetnjom po zaseoku Slatkovcu, posetioci su imali priliku da se na jedinstven način upoznaju sa primerima dobre prakse porodičnog biznisa. Pored dobre promocije i marketinga seoskog turizma, prdstavnici domaćinstava imali su priliku da se upoznaju: kako i na koji način svoju postojeću ponudu unaprediti, kako dočekati goste – zabaviti ih i ponovo vratiti, kako uspostaviti standarde uređenja enterijera i eksterijera i odrediti normative hrane.

Originalne ideje, kao sto su: eko kampovi, radionice za decu, slikarske kolonije, muzicki festivali i dr. su aktivnosti i sadrzaj koje selo Latkovac pruza gostima, a koje su nasim domaćinama otvorila vrata za nove ideje koje mogu iskoristiti za poboljsanje kvaliteta svojih ponuda.

Studijsku posetu nasi domaćini završili su posetom  domaćinstvu porodice Aleksić, poznatom po proizvodnji domaće rakije ‘’Gružanska nit”.

Leave a Reply