batocina

Projekat ’’Startuj svoju agrobiznis karijeru’’

Projekat ’’Startuj svoju agrobiznis karijeru’’

Razvojni biznis centar Kragujevac sprovodi projekat ’’Startuj svoju agrobiznis karijeru’’ u Topoli, u okviru Regionalnog programa za lokalnu demokratiju na Zapadnom Balkanu (ReLoaD II), uz finansijsku podršku Evropske unije</…

Javno predstavljanje projekta

Javno predstavljanje projekta "Zeleni preduzetnici u akciji"

Razvojni biznis centar Kragujevac je u okviru Erasmus+ projekta „Zeleni preduzetnici u akciji“ 06.06.2023. organizovao javni događaj u Biznis Inovacionom Centru u Kragujevcu na kome smo predstavili projekat i najvažnije rezultate budućim polaznicima …

Erasmus - projekat

Erasmus - projekat "Zeleni preduzetnici u akciji"

U okviru Erazmus + projekta „Zeleni preduzetnici u akciji“ razvijena je web platforma na kojoj su besplatni edukativni materijali za učenje namenjeni mladim Romima, mladima iz ranjivih grupa i trenerima koji treba da edukuju mlade o zelenom preduzetn…