U Gornjem Milanovcu održan Javni događaj “Participativno kreiranje inovativnih programa podrške zapošljavanju mladih”

U Gornjem Milanovcu održan Javni događaj “Participativno kreiranje  inovativnih programa podrške zapošljavanju mladih”

Projekat ’’Učešće omladinskog civilnog sektora u kreiranju politika zapošljavanja mladih’’faza III, koji se pored gradova Kraljeva i Čačka, partnerski sprovodi i u Opštini Gornji Milanovac, ulazi u završnu fazu implementacije projekta.

Kao pilot ostvarenja rezultata, u Gornjrm Milanovcu, je održan Javni događaj na kome smo uz veliku podršku članova Lokalne samouprave Gornji Milanovac, predstavnika obrazovanja, mladih i predstavnika nevladinih organizacija, uspeli da prenesemo poruku javnosti o značaju kreiranja inovativnih programima podrške zapošljavanju mladih koje se mogu razvijati samo stalnim dijalogom svih bitnih aktera sa akcentom na veoma bitan glas mladih.

Predstavljena je nova „Odluka o radu Lokalnog saveta za zapošljavanje“ koja je definisana i struktuirana radom svih bitnih aktera politike zapošljavanja mladih iz Gornjrg Milanovca a u saradnji sa predstavnicima druga dva grada, Čačka i Gornjeg Milanovca. Odluka o radu LSZ je usvojena na poslednjoj skupštinskoj sednici u Gornjem Milanovcu koja u strukturi, pored predstavnika LS, privrede, NSZ, obrazovanja izdvaja i kao počasno mesto oslobađa za predstavnike mladih i nevladinih organizacija.

Predstavili smo i iskreirane nove mere za podršku zapošljavanja mladih, koje su takođe proistekle iz zajedničkog dijaloga mladih i predstavnika Lokalnog saveta za zapošljavanje u Gornjrm Milanovcu, a opet u saradnji sa bitnim akterima iz druga dva projektna grada. Da li su te mere delotvorne ili ne, saglasni su, da se jedino može izmeriti kroz monitoring i praćenje njihovih efekata iz prethodnih perioda.

Na zadovoljstvo svih prisutnih, na kraju događaja, svako je shvatio svoju ulogu i pokazao spremnost da će ubuduće svako na svom polju vredno raditi kako bi  uticali na što kreativnije i inovativnije donošenje mera za politike zapošljavanja mladih.

Javni dogadjaj GM (2) Javni dogadjaj GM (11) Javni dogadjaj GM

Leave a Reply