UČEŠĆE ECOVINEGOALS TIMA NA 5. EVROPSKOJ KONFERENCIJI O AGROŠUMARSTVU EURAFF 2020

UČEŠĆE ECOVINEGOALS TIMA NA 5. EVROPSKOJ KONFERENCIJI O AGROŠUMARSTVU EURAFF 2020

Projektni tim  ECOVINEGOALS projekta je učestvovao 5.  Evropskoj  konferenciji o agrošumarstvu EURAF2020 uz veoma zapažen nastup sa poster prezentacijom koju možete pogledati putem LINKA

Konferencija je održana  (17-19 Maja 2021) u formi online događaja.

Peta evropska konferencija predstavlja binenale Evropske federacije agrošumarstva za unapređivanje nauke i prakse agrošumarstva širom evropskog kontinenta i šire.

Događaj okuplja istraživače, kreatore politika, studente, poljoprovrednike i tehničare koji se zalažu za širenje šuma, kako bi razmenili i razgovarali o trenutnim i novim ekološkim i socijalno-ekonomskim pitanjima vezanim za poljoprivredne šume.

Agrošumarstvo za tranziciju ka održivosti i bioekonomiji je vodilja ovog 5. izdanja Konferencije, koja povezuje glavne četiri teme u središtu debate:

  • Agrošumarstvo, usluge ekosistema, pejzaž i ruralni razvoj
  • Agrošumarski sistemi i inovacije
  • Agrošumarstvo i politika održivog razvoja
  • Agrošumarstvo, obrazovanje, širenje

Sardinija je odabrana kao idealno okruženje za domaćinstvo EURAF 2020. Ostrvo na najbolji način predstavlja mediteransko okruženje u kojem agrošumarstvo, oličeno mozaikom istorijskih ruralnih pejzaža, igra stratešku agroekološku ulogu za ruralni razvoj.

EURAF 2020 je organizovan uz lokalnu podršku Uninuora i FoReSTAS-a u saradnji sa nekoliko italijanskih javnih i privatnih istraživačkih institucija, nacionalnim, regionalnim i lokalnim vlastima, udruženjima, koja se bave agrošumarstvom na različitim nivoima.

Leave a Reply