Upoznajte se sa zanimanjem - STOLAR – operater za izradu i montiranje nemaštaja

Upoznajte se sa zanimanjem - STOLAR – operater za izradu i montiranje nemaštaja

Opis posla:

Stolar radi najčešće u proizvodnim halama, zanatskim radionicama  i na terenu, u stanovima, kućama. U radu koristi: lenjir, olovku, marker, libelu, strug, brusilice, heftalice, glodalice, dleta, turpije, testere, ali takođe radi i na CNC mašinama i drugim mašinama za obradu drveta i pločastih materijala (kanterica, formatizer)

Izrađuje, sklapa, montira ili popravlja različite predmete od drveta i pločastih materijala (prozori, vrata, nameštaj…). Predmete na kojima radi prvo premerava i skicira, a potom pristupa obradi. Obrada obuhvata sečenje, brušenje, bušenje, glodanje, dubljenje. Montira i spaja elemente nemaštaja. Prvo premerava i skicira, a potom pristupa obradi. Obrada obuhvata sečenje, brušenje, bušenje, glodanje, dubljenje. Montira i spaja elemente nemaštaja.

Potrebne veštine, znanja i stavovi:

Poznavanje tehnoloških svojstava različitih vrsta drveta i drvnih materijala.

Poznavanje osnova tehničkog crtanja i čitanja tehničkih i građevinskih crteža.

Poznavanje osnova geometrije i osnovnih matematičkih operacija kako bi se odredio obim i površina materijala, veličina deformacije, količina i vrednost potrebnog materijala, trošak proizvoda i cena gotovog proizvoda.

Poznavanje konstrukcija.

Umeće upotrebe mašina i alata za obradu drveta: cirkular, abrihter, frezer, formatizer, brusilica, glodalica, heftalica isl.

Strogo poštovanje i primena propisa o bezbednosti i zdravlju na radu.

Preciznost i pedantnost u radu.

Velika je prednost znati i aktivno koristiti sofvere za crtanje.

Mogućnosti za napredovanje:

Moguće je napredovanje u okviru tima, do nivoa tim lidera.

Moguće je otvoriti i sopstvenu radionicu, odnosno pokrenuti sopstveni posao izrade nameštaja.

Stolari mogu nastaviti školovanje do četvrtog stepena za tehničara za obradu drveta. Po završenom četvorogodišnjem obrazovanju školovanje se može nastaviti na Šumarskom fakultetu, gde se može dobiti diploma Inženjera tehnologije, menadžmenta, projektovanja nameštaja i proizvoda od drveta.

Visoko obrazovanje omogućava rad na rukovodećim pozicijama u industriji nameštaja obrade drveta.

 

Prednosti i izazovi zanimanja:

Prednosti: može biti veoma kreativan posao.

Izazovi: Stolarski posao nosi visko rizik od povrede, pošto se radi sa mašinama sa otvorenim sečivima. Stolari su izloženi prašini, uglavnom su u stojećem položaju sa čestim saginjanjem. Radnici koji rade u industriji mogu, u zavisnosti od obima i organizacije rada, raditi u više smena.

Leave a Reply