KONSALTING

Razvojni biznis centar Kragujevac sa svojim zaposlenima I mrežom spoljnih eksperata/konsultanata pruža širok spektar konsultantskih usluga u oblasti lokalnog ekonomskog razvoja, razvoja ljudskih resursa, kao I razvoja biznisa, koje su namenjene institucijama, organizacijama I kompanijama.

Metodologija koju koristimo I koja garantuje zadovoljstvo klijenta, sastoji se iz nekoliko faza:

  1. Identifikacija potreba klijenta
  2. Kreiranje plana konsultacija
  3. Selekcija adekvatnih konsultanata
  4. Implementacija plana
  5. Evaluacija od strane klijenta
  6. Podrška po okončanju projekta

Strateško planiranje

Dugoročna perspektiva je neophodna za kako za razvoj teritorija, tako i organizacija I kompanija. Eksperti Razvojnog biznis centra Kragujevac  vam neće nametati gotova rešenja, već  će vas I vaš tim, kroz radionice voditi od jasne slike trenutne situacije u kojoj se vaša organizacija nalazi, do dugoročnih ciljeva I najboljih načina njihovog ostvarenja.

Priprema predloga projekata za donatorske programe

Lokalni ekonomski razvoj se ne može zamisliti bez finansijske podrške stranih I domaćih finansijera I donatora.  RB Centar  pruža kompletnu podršku od analize problema, razvoja ideja do gotovih predloga projekata u skladu sa specifičnim zahtevima različitih donatora, kao što su EU, USAID i razni bilateralni programi. RB Centar takođe može pružiti podršku u samoj realizaciji odobrenih projekata, kao i uslugu eksterne evaluacije sprovedenih projekata. Naš tim do sada je uspešno pripremio i realizvao više projekata prema međunarodnim standardima. Osim projekata, koje smo kao tim i nosili, odnosno realizovali tu su i projekti koje smo radili za druge klijente, poput Opštine Topola i Grada Kragujevca.

Izrada studija, analiza i istraživanja tržišta

RB Centar vam može pružiti pomoć u analizi I boljem razumevanju vašeg bližeg I daljeg okruženja, industrije i tržišta na kome poslujete kao i konkurencije sa kojom se suočavate. U zavisnosti od specifičnih potreba klijenta, RB Centar može sprovesti od sekundarnih, desk istraživanja, pa do kompleksnih, primarnih, terenskih istraživanja, koristeći kvalitativne, kvantitativne I participativne metode. Na kraju ovog procesa bićete u mogućnosti da podesite pravu strategiju i započnete kreiranje mogućnosti za održivi razvoj.

Pravni konsalting

Naše usluge pravnog konsaltinga će vam omogućiti da ostanete sa legalne strane poslovanja I pomoći u rešavanju raznih pravnih dilema I problema. Usluge obuhvataju, registraciju subjekata, promene pravne forme, sprovođenje statusnih promena, sačinjavanje raznih vrsta ugovora, uspostavljanje pravnih odnosa.

Izrada biznis planova

Prilikom izrade biznis plana, kroz interakciju sa potencijalnim investitorom se vrši procena ideje/vizije, da li je dovoljno dobro argumentovana. U slučaju da ideja postoji, drugi korak je analiza tržišta prodaje i nabavke, i formiranje idejnog projekta. Zatim se vrši izrada biznis plana, koji ima za cilj verifikaciju te ideje putem raznih ekonomskih parametara: projekcija bilansa uspeha, neto sadašnja vrednost, interna stopa rentabilnosti, vreme povraćaja, materijalni troškovi i prihod, veličina ulaganja, trajna obrtna sredstva, a sve to u skladu sa specifičnim zahtevima finansijera.

Finansijski konsalting

Zahvaljujući našim uslugama, finansijski deo Vašeg biznisa biće siguran i razvojno orjentisan, što će Vam omogućiti ostvarivanje svih poslovnih ciljeva. Imaćete tačan uvid u raspoloživost izvora finansiranja, mogućnosti investiranja, preglede priliva i odliva novčanih sredstava itd. Finansijski aspekt poslovanja, kao što je poznato predstavlja osnov uspešnog poslovanja. Uskladjivanje rokova, pravovremenost reakcija, analiza i strukturiranje imovine i projekata, osnov su za uspešan rast i razvoj bilo kog privrednog subjekta.

Marketing konsalting

Marketing predstavlja osnovnu koncepciju poslovanja u savremenim tržišnim uslovima. Bez adekvatnog marketinga, šanse za uspeh bilo kog biznisa ne postoje. RB Centar je za Vas pripremio brojne usluge iz oblasti marketinga, koje mogu Vama i Vašem biznisu da donesu brojne opipljive koristi i da Vas učine marketing orjentisanim preduzećem, koje je okrenuto ka tržištu i koje u potpunosti zadovoljava potrebe svojih kupaca, kao što su: izrada vizuelnig identiteta, istraživanje tržišta I analiza konkurencije, izbor distributivnih kanala I unapređenje prodaje, dizajniranje I sprovođenje promotivne kampanje I ogašavanje, PR itd.

Selekcija i razvoj ljudskih resursa

Ključ uspeha svakog biznisa leži u pažljivo odabranom timu, koga čine kompetentni, profesionalni i pouzdani saradnici, otvoreni za saradnju, samoinicijativni i proaktivni. Da bi ste i vi imali takav tim, RB Centar vam u tome može pomoći. Naša organizacija ima tim eksperata i savremenu bateriju instrumenata za  kvalitetnu selekciju ljudskih resursa i odabrih onih pravih, koji će biti nosilac razvoja vašeg preduzeća.