Započeta podrška realizaciji projekata neformalnih grupa

Započeta podrška realizaciji projekata neformalnih grupa

U okviru Programa podrške neformalnim grupama, koji je raspisao Užički centar za prava deteta u okviru projekta „EU Resurs centar za civilno društvo u Srbiji“, koji podržava Delegacija EU u Srbiji,  podržano je 30 projekata neformalnih grupa, koje rade na razvoju lokalne zajednice i okupljaju građane radi rešavanja lokalnih problema i izazova, a u skladu sa vrednostima i ciljevima u procesu pristupanja Srbije EU.

Ova podrška treba da doprinese razvoju neformalnih grupa koje aktivno deluju na lokalnom nivou, jačanju njihovih kapaciteta kako bi se lokalne zajednice razvijale, razvoju okruženja koje je podsticajno za aktivnosti neformalnih grupa i aktivizam građana.

Aktivnosti velikog broja pristiglih aplikacija bile su usmerene ka informisanju i podizanju svesti lokalnog stanovništva o određenom problemu i korišćenju razvojnih potencijala zajednice; uređenju javnih prostora namenjenih lokalnom stanovništvu – parkovi, međublokovski prostor, pešačke i biciklističke staze, isl.; angažovanju zajednice kroz različite formate – peticije, tribine, debate, okrugle stolove, radionice, ulične akcije i sl.; kreiranju komunikacionih kampanja i sadržaja za društvene mreže i tradicionalne medije – postovi, video klipovi, animacije, podkasti.

Odabrane neformalne grupe realizovaće svoje projekte prvenstveno uz podršku posredničkih organizacija u okviru EU Resurs centra.

Posrednička organizacija Razvojni biznis centar Kragujevac biće podrška u realizaciji projektnih aktivnosti sledećih neformalnih  grupa:

  • NG „Blok 19a“ – Ozelenimo, čuvajmo, živimo!, Beograd
  • NG „Za naš Petrovac“-  Izrada teretane na otvorenom, Kragujevac
  • NG „ZaDrugarstvo Vranovo“- Ekolog i ja – za Vranovo bez divljih deponija, Smederevo
  • NG „Četverac sa Metinog brda“ –  Staza Josifa Pančića – od smetlišta do šetališta, Kragujevac
  • NG „Topola“- Sačuvajmo nasleđe od zaborava – popis istorijskih spomenika na teritoriji opštine Topola, Topola“
  • NG „Pokret za inkluzivno studiranje“ – Pristup odbijen – studiranje sa invaliditetom, Beograd
  • NG „Dešavanja u našem gradu“- Rešavanje problema bahatog parkiranja u Kragujevcu, Kragujevac
  • NG „Za naš Beograd“- Ulepšajmo naš grad, Beograd
  • NG „Grupa samopomoći“- Digitalno uključivanje, Velika Plana
  • NG „Za najlepšu Draču“ – Projekat za obnovu Doma kulture Drača, Drača

Leave a Reply