Započeta realizacija komponente PEJZAŽ I ZAŠTITA STANIŠTA u okviru Projekta “Podrška agroekološkoj tranziciji u vinogradarstvu u Jadransko – Jonskoj regiji”

Započeta realizacija komponente PEJZAŽ I ZAŠTITA STANIŠTA u okviru Projekta “Podrška agroekološkoj tranziciji u vinogradarstvu u Jadransko – Jonskoj regiji”

U okviru projekta ECOVINEGOALS započeta je realizacija komponente PEJZAŽ I ZAŠTITA STANIŠTA.

Projekat bavi se izazovima intenzivnih vinogradarskih sistema i njihovim negativnim efektima.

Vinogradarstvo predstavlja jedan od najvažnijih privrednih sektora ADRION regiona, koji ima veliki uticaj na teritorijalni kapital i regionalne resurse. U ADRION oblasti intenzivno upravljanje vinogradstvom neminovno vodi negativnim efektima po zemljište, vodu i kvalitet vazduha, biodiverzitet i eko-sistemske usluge i, ukoliko na vreme ne preduzmemo odgovarajuće mere, može prouzrokovati značajne promene osetljivih staništa i tradicionalnih pejzaža.

ECOVINEGOALS promoviše održivost i fleksibilnost u industriji vina, podstičući tranziciju sa intenzivnog vinogradarstva ka agroekološkim sistemima upravljanja koji štite prirodna staništa i pejzaže i smanjuju unos hemijskih sredstava, potrošnju fosilnih goriva i štetne emisije.

Projekat deluje na tri nivoa:

  1. PRIMENA AGRO-EKOLOGIJE U VINOGRADARSTVU
  2. OČUVANJE PEJZAŽA I ZAŠTITA STANIŠTA
  3. PARTICIPATIVNO UPRAVLJANJE PITANJIMA OD JAVNOG ZNAČAJA

U okviru kompentne 2 – Očuvanje pejzažai zaštita staništa, započeta je i planira se realizacija sledećih aktivnosti:

I Izrada transnacionalnih instrumenata, metoda i kriterijuma za analizu pejzaža i staništa – ovi instrumenti se kasnije mogu replicirati i primeniti i u drugim sredinama, drugim teritorijama.

II Detaljna analiza pejzaža i staništa, sagledavanjem multidimenzionalnih aspekata, i to:

  1. Analiza fizičkih aspekata pejzaža: Analiza upotrebe zemljišta, Digitalni model nadmorske visine, Podaci o zaštićenim područjima, Tipovi staništa, Geološki I Litološki podaci o zemljištu, Specifični elementi privlačni I degradirajući,Mreža puteva
  2. Analiza klimatskih podataka u izabranoj oblasti (preuzetih iz najbliže merne meteorološke stanice)
  3. Analiza dodatnih aspekata pejzaža, odnosno doživljaja pejzaža od strane građana, lokalnih aktera, institucija i organizacija.
  4. Socio-ekonomska i kulturološka analiza oblasti: Demografski podaci o oblasti; Značajni akteri donosioci odluka u očuvanju i unapređenju pejzaža, njihova razmišjanja i doživljaj pejzaža, atraktivnosti krajolika, snaga, slabosti, mogućnosti, pretnji; Kultura i umetnost u pilot oblasti i uticaj na okolinu
  5. Analiza ekosistemskih usluga (definisanje ekosistemskih usluga, koristi koje ljudi ostvaruju od pejzaža i prirode – usluge snabdevanja, regulatorne usluge, usluge od kulturnog značaja, mogući društveni doprinos kroz udruženja i mreže koje upravljaju određenim oblastima prirode, odnos ponude i potražnje korisnika usluga pejzaža, uticaj vinogradarstva na pejzaž, koristi i nedostaci…)

III Izrada pilot lokalnog akcionog plana za očuvanje pejzaža i staništa

Na osnovu gore navedenih analiza, kroz dijalog i konsultacije svih zainteresovanih strana, biće izrađen akcioni plan za očuvanje pejzaža i staništa u opštini Topola. Ovaj pilot akcioni plan poslužiće kao model i drugim opštinama i zajednicama u Srbiji da na sličan način planiraju očuvanje životne sredine i pejzaža na svojoj teritoriji, uzimajući u obzir i potrebe poljoprirede, u ovom slučaju vinogradstva.

IV Izrada transnacionalnih smernica i strategije za očuvanje i unapređenje tradicionalnih pejzaža i staništa u vinogradarskim oblastima ADRION regije

Na osnovu iskustava, sprovedenih analiza i kreiranih lokalnih akcionih planova u svih 6 partnerskih zemalja, projektni partneri izradiće transnacionalne smernice i strategiju očuvanja i unapređenja pejzaža i staništa u vinogradarskim oblastima ADRION regije. Na ovaj način državama ADRION regije biže ponuđeno znanje i predlozi rešenja kako da obezbede razvoj održivog vinogradarstva uz istovremeno očuvanje životne sredine, staništa i pejzaža, kao preduslova održivog razvoja regije.

Detaljnije o projektu možete se informisati putem web sajta projekta https://ecovinegoals.adrioninterreg.eu/

Leave a Reply