ZAPOŠLJAVANJE MLADIH – Dijalogom do novih rešenja

ZAPOŠLJAVANJE MLADIH – Dijalogom do novih rešenja

Razvojni biznis centar nastavio je svoje aktivnosti koje su deo projekta ’’Učešće omladinskog civilnog sektora u kreiranju politika zapošljavanja mladih’’ faza II, koji sprovodi Razvojni Biznis centar Kragujevac na teritoriji tri lokalne samouprave – Čačak, Kraljevo i Gornji Milanovac, a zahvaljujući podršci organizacije Solidar Suisse, kancelarija u Beogradu.

Održana su dva javna događaja, u Gornjrm Milanovcu i Čačku, čiji je cilj bio da se: predstave rezulatati istraživanja efekata primene dosadašnjih mera za zapošljavanje mladih i predstave predložene nove mere za predstojeću 2015. godinu, predstavi dokument praktične politike – preporuke za unapređenje lokalnih politika zapošljavanja mladih u Čačku, Gornjem Milanovcu I Kraljevu i da se kroz diskusiju svih važnih lokalnih subjekata dođe do mišljenja i predloga za načine njihovog sprovođenja na pomenute sve tri projektne teritorije.

Uz prisustvo svi bitnih lokalnih aktera u kreiranju politika zapošljavanja mladih – predstavnika loklanih samouprava, mladih, privrede i drugih, mapirani su uzroci nedelotvornosti lokalnih politika zapošljavanja mladih i predložene preporuke za unapređenje procesa planiranja LAPZ-ova.

Sledeći javni događaj, na ovu temu, održaće se u Kraljevu 18.11.2014. godine.

IMG_2201 IMG_2210 IMG_2213 IMG_2226 IMG_2231

Leave a Reply