ZAVRŠNA KONFERENCIJA NA PROJEKTU ’’Podrška sanaciji posledica poplava najugroženijim domaćinstvima u Svilajncu’’

ZAVRŠNA KONFERENCIJA NA PROJEKTU ’’Podrška sanaciji posledica poplava najugroženijim domaćinstvima u Svilajncu’’

U petak, 27.03.2015. Razvojni biznis centar Kragujevac i Opština Svilajnac održali su, u Svilajncu, završni javni dogadjaj, koji je bio posvećen temi saradnje civilnog i javnog sektora u procesu sanacije posledica poplava. Uvodničari na skupu bili su Dragana Radević, članica opštinskog veća u Svilajncu i rukovodilac kancelarije za sanaciju posledica poplava i Nemanja Jovičić, koordinator projekta Razvojnog biznis centra Kragujevac.

Dragana Radević upoznala je prisutne sa ukupnom vrednosti i oblicima pomoći, koje su da sada obezbeđene u Svilajncu, a o čemu opština poseduje informacije. Kako je rekla, do sada, ukupna vrednost pomoći iznosila je 1.500.000 eura. Zahvalila se svim donatorima, koji su svoje projekte realizovali u Svilajncu i istakla šta je još potrebno uraditi. Od infrastrukturnih projekata u opštini najzhtevniji su olimpijski bazen i teniski tereni, za čiju sanaciju i rekonstrukciju opština traži donator. Takođe naglasila je da domaćinstva i porodice i dalje imaju potrebu za pomoći.

Nemanja Jovičić predstavio je rezultate projekta, koji je realizovao RB Centar u Svilajncu, istakavši važnost saradnje sa lokalnim stejkholderima i obrazlažući detaljno procedure i način selekcije korisnika. Od ukupno 600 porodica, koliko ih se prijavilo, raspoloživa sredstva, obezbeđena od strane ambasade Kraljevine Norveške i Kancelarije za saradnju sa civilnim sektorom R. Srbije, omogućila su da podrže prve 62 rangirane porodice. Ukupna vrednost pomoći iznosila je 32.900 eura. Paketi za domaćinstva, sastavljeni od nameštaja, bele tehnike i/ili građevinskog materijala, a prema specifikaciji potreba samih korisnika imali su raspon vrednosti od 400 do 800 eura.

Nakon Jovičić Nemanje, prisutnima su se obratili:

Marija Tomić, Fondacija Ana i Vlade Divac,

Petar Preković, Čovekoljublje i

Andrej Terzić iz organizacije HELP.

Svi oni predstavili su najvažnije rezulate svog delovanje u Svilajncu u prethodnom periodu.

Nemanja Gajić, arhitekta opštinske uprave Svilajnac u svom obraćanju se usmerio na sadašnju situaciju sa rečnim vodotokovima i šta je sve urađeno u prethodnom periodu na njihovom rašćišćavanju i osiguravanju, kako bi se prevenirale buduće poplave.

Usledila je diskusija ostalih učesnika skupa o tome koje su još potrebe u lokalnoj zajednici.

Pomoćnik Predsednika Opštine, Goran Despotović, istakao je da poljoprivrednici još uvek imaju velike potrebe za pomoći, iako je organizacija FAO realizovala jedan projekat podrške poljoprivrednim gazdinstvima. Prisutni su se takođe složili da porodicama, koje su pretrpele štetu treba pomoći da se sada ekonomski osnaže, kako bi bili u situaciji da obezbede sredstava za egzistenciju svoju i svoje dece. Jedan od problema, koji je istaknut, jesu teškoće porodica da finansiraju studiranje dece, jer su svu ušteđevinu i zarađena sredstva morali uložiti u sanaciju domaćinstava.

Aktivno ucesce u diskusiji uzeli su i predstavnici svih ostalih vaznih subjekata u zajednici – Centra za socijalni rad, Crvenog krsta, KZMa, Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, te Štaba za vanredne situacije. Jedinstveni je zaključak da je Svilajncu i dalje potrebna podrška, i to:

  • Domaćinstvima u sanaciji štete od poplava,
  • Domaćinstvima u ekonomskom osnaživanju,
  • Sektoru malih i srednjih preduzeća,
  • Poljoprivrednim gazdinstvima,
  • Samoj Opštini u rekonstrukciji značajnih infrastrukturnih objekata – olimpijskog bazena i teniskih terena.

IMG_2452 IMG_2453 IMG_2455 IMG_2458

Leave a Reply