„Znanjem do posla E2E“ – karijerno vođenje i savetovanje

„Znanjem do posla E2E“ – karijerno vođenje i savetovanje

U okviru projekta „Znanjem do posla“, tim Razvojnog biznis centra, u 2019. god., proširio je svoje usluge usmerene ka mladima na polju prepoznovanja njihovih: ličnih, radnih i socijalnih veština – obučavajući se I radeći na alatima za kraijerno vođenje I savetovanje mladih, kako nezaposlenih, tako I učenika srednjih škola. Alati su razvijeni po švajcarskoj metodologiji, u okviru projekta „Znanjem do posla“, uz podršku švajcarskih eksperata NIRAS – IP Consult grupe.

Od početka 2019. god., razgovarali smo sa 100 učenika srednjih škola u Kragujevcu. Pitali smo ih o njihovom karijernom izboru, pažljivo slušali, a onda bismo otvorili razna pitanja koja bi ih navela na samoprocene njihovih vrednosti, prepoznavanju veština I kompentencija.

Čast nam je bila da razgovaramo sa učenicima koja su svoju mapu karijere pažljivo iscrtavali sa jasno postavljenim ciljevima, na razgovoru potvrdili još jednom da to žele, nakon čega bi otišli sa rečima zahvalnosti, kako im je drago da ih je neko pažljivo slušao i pomogao da još jednom čuju sebe i potvrde ono što stvarno žele na polju karijere.

Takođe, izazov je bio i pričati sa učenicima koji još uvek svoju mapu nisu iscrtali, ili su tek u fazi izrade. Zadovoljni i ohrabreni podsticajnim predlozima, odlazili su sa utiskom i stavom da svoje odluke moraju čvrsto donositi i moraju više razmišljati o sebi. Na temu – šta im je nedostajalo prilikom donošenja odluka, česti odgovori su bili da im je bilo potrebno više samouverenja i razgovora na temu njihove karijere. Nakon razgovora, najveći broj učenika je bio najzadovoljniji time što ih je neko pažljivo slušao i omogućio da pričaju na temu samorazvoja.

Pored individualnog karijernog savetovanja, u okviru projekta ’’Znanjem do posla’’, u saradnji sa srednjim školama, fakultetima i poslodavcima, realizujemo grupne radionice karijernog vođenja i susrete sa poslodavcima, na kojima se mladi srednjoškolci i studenti upoznaju sa perspektivnim i traženim zanimanjima, sektorima privrede i uspešnim poslodavcima. Na ovim susretima, mladi su u prilici da saznaju od poslodavaca kakve kandidate traže, koje su to poželjne veštine, znanja, sposobnosti, kompetencije, kako se radi regrutacija i selekcija kanadidata, kao šta mogu očekivati na svojim prvim radnim mestima u karijeri. Tokom 2019. godine imali smo 4 grupne sesije, kojima je obuhvaćeno preko 300 mladih.

Svoju misiju na polju karijernog vođenja i savetovanja mladih nastavićemo sa željom da što veći broj mladih čuje sebe, identifikuje svoje sposobnosti, kompetencije i interesovanja, i u skladu sa tim donesu odluke koje se tiču njihovog obrazovanja i sveta rada.

Projekat ’’Znanjem do posla’’ koordinira na teritoriji Srbije NIRAS-IP Consult grupa, a finansijsku podršku obezbeđuje Vlada Švajcarske, preko Švajcarske agencije za razvoj i saradnju SDC. Lokalni partneri u Kragujevcu su Razvojni biznis centar Kragujevac i Business Innovation Programs, dve organizacije koje čine lokalni konzorcijum pod nazivom Forum za radno angažovanje mladih Kragujevac (FORUM KG).

Leave a Reply