Zorica Mitrović

Rođena je 1978. godine u Beogradu. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta  u Kragujevcu na smeru privredni razvoj. Nakon završetka studija radila je u osiguravajućem društvu na poslovima proceni rizika I boniteta klijenata. U BSC – u nastavlja usavršavanje, na Biznis Akademiji u Beogradu na smeru finansijski menađzment, gde je I angažovana na međunarodnim projektima za upravljanje finansijama I finansijsko izveštavanje. Učestvovala je u podršci  finansijskog izveštavanja projekta u Palestini kao I u eksternoj saradnji sa revizorima iz Srbije I Holandije. Trenutno je angažovana na projektu “Moje veštine – moja šansa” koje finansira kraljevina Norveške, kao sardnik za finansije. Govori engleski jezik.