• 1
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
JAVNI POZIV

JAVNI POZIV

Da li ste omladinski radnik, nastavnik, trener? Da li ste trener koji radi sa Romima ili ranjivim društvenim grupama? Da li ste kouč ili mentor? Čekamo vas da nam se pridružite i naučite kako da uključite mlade Rome i druge ranjive grupe u razvojnim …